יצור-חי-הנושא-ומעביר-יצור-חי-אחר-או-גורמי-מחלה-לאדם-או-לכל-בעל-חיים-אחר.

יצור חי הנושא ומעביר יצור חי אחר או גורמי מחלה לאדם או לכל בעל חיים אחר. בהגדרה הכוללת: כל אורגניזם הנושא ומעביר לאורגניזם אחר חומר (גנים, לדוגמה) או יצור חי. נשיאת גורמי המחלה (הפתוגנים) יכולה לכלול או לא לכלול התפתחות והתרבות בתוך הווקטור. ההעברה יכולה להיות לתוך או על גופם של בעלי החיים או האדם, או לסביבתם המידית, כגון למזונם. בדרך כלל הכוונה היא לנשיאה והעברה של נגיפים, חיידקים, יצורים חד תאיים ו/או תולעים גורמי מחלה, דרך חרקים או קרציות. ההעברה יכולה להיות מכנית או ביולוגית: העברה ביולוגית – העברה הכוללת התפתחות והתרבות הפתוגן בתוך גוף הווקטור; העברה מכנית – העברה שאינה כוללת התפתחות והתרבות בגוף הווקטור. כך, לדוגמה כאשר גורמי המחלה מועברים מרגלי בעל החיים (זבובים, תיקנים), מהחדק או ממערכת העיכול שלהם (פרעושים) אל אדם או בעל חיים אחר. זבובי חול מהווים וקטורים (ביולוגיים) גם לנגיפים ולטפילי הליישמניה. יתושים מהווים וקטורים (ביולוגיים) לנגיפים, לטפילי המלריה ולתולעים. תיקן אמריקאי מהווה וקטור (מכני) לפתוגנים הנמצאים בביוב. זבוב הבית מהווה וקטור (מכני) לפתוגנים הנמצאים בצואה.

מערכת קוטיקולה בדיקה |

כתב עת להדברה, בריאות הציבור ואיכות הסביבה, שם לו למטרה לקדם את תחום הדברת המזיקים בישראל, לספק ידע ומידע וליצור שיח בין קהל המדבירים, יצרנים, צרכני ההדברה, בעלי תפקידים ברשויות מקומיות, במשרדים ממשלתיים, חוקרים, סטודנטים ובעלי ענין.

השארת תגובה