מדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים שנרכשו באתר

בהתאם להוראות בדבר ביטול עסקת מכר מרחוק כאמור בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, הרוכש מוצר באתר 'קוטיקולה' רשאי לבטל את העסקה ולהחזיר את המוצר. הרוכש נדרש לבדוק את המוצר עם קבלתו.

הצרכן רשאי לבטל עסקת רכישה אשר בוצעה באתר קוטיקולה באמצעות הודעה בדבר ביטול העסקה לחברה (מפורט למטה), החל מיום ביצוע העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך המכיל את עיקר תנאי העסקה, לפי המאוחר מבניהם, והכל בהתאם להוראות החוק.

באם הצרכן אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, זכותו לביטול עסקה לרכישת מוצר אשר בוצעה באתר היא בתוך ארבעה חודשים מיום הרכישה או מיום קבלת המוצר, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. החברה תהא רשאית לבקש מהלקוח להציג תעודה המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש.

בביטול עסקת רכישה שלא עקב פגם או אי התאמה במוצר, אי אספקה במועד שנקבע בעסקה או כל הפרה אחרת של תנאי העסקה- תחזיר החברה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את הסכום ששולם עבור המוצר, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהצרכן סכום כלשהו, למעט דמי טיפול בסך 5% מערך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויות החברה בהתאם להוראות החוק. על הצרכן להחזיר את המוצר, על חשבונו, למקום העסק של החברה. במידה והחזרת המוצר תתבצע באמצעות שליח מטעם 'קוטיקולה', עלות ההחזרה חלה על הצרכן ותשולם על ידו מראש לחברה.

בביטול עסקה עקב פגם במוצר, אי התאמה בין המוצר שהתקבל לבין מסמך פרטי העסקה, או עקב אי אספקה של המוצר במועד שנקבע בעסקה או בשל כל הפרה אחרת של תנאי העסקה- 'קוטיקולה' תתאם מועד לאיסוף המוצר או החזרת המוצר על חשבונה, תחזיר בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול את הסכום ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהצרכן סכום כלשהו.
ביטול עסקה והחזר כספי יתאפשר רק בכרטיס האשראי באמצעותו בוצעה ההזמנה באתר.

ביטול עסקה והחזר כספי עבור רכישות דרך PayPal יתאפשר רק דרך PayPal באמצעות החשבון דרכו בוצעה ההזמנה.
בכל הנוגע למוצרים הנמכרים כחלק מערכה, לא ניתן לבטל את העסקה ביחס לפריט בודד מתוך הערכה. ביטול העסקה יתאפשר רק ביחס לערכה בכללותה.

הודעת ביטול עסקה, בהתאם לתנאים שפורטו לעיל, יכולה להתבצע בכתב בהודעה לכתובת הדואר האלקטרוני המפורסמת בתחתית האתר, במילוי פרטים לאחר לחיצה על כפתור ביטול עסקה בתחתית האתר, במוקד שירות לקוחות בטלפון: 0765437473, בדואר רשום לכתובת התאנה 438, בית אריה, מיקוד: 7194700 .
בעת הודעת הביטול יש לציין שם, כתובת ומספר הזמנה.