ברכת יו"ר ארגון המדבירים לשנה החדשה

מדבירים וחברים יקרים
למרות שהימים מתקצרים והשנה חלפה ביעף
ועל אף שמהחום אני עוד מעולף
הגיע הזמן את ברכתי לכתוב
ולקוות שבשנה הבאה יהיה יותר טוב…
שנה חדשה מותירה לנו פתח לתקווה
שנזכה לראות יותר חמלה ואהבה
שמקבלי ההחלטות לנו יקשיבו
ואת שלקחו מאיתנו ישיבו
שיראו לנגד עיניהם את טובת הכלל
ויפסיקו לא לספור אותנו בכלל
שאדם לאדם לא יהיה זאב
אלא יראה רגישות לכאב
שגיבורי תרבותנו יהיו אנשים ראויים
אשר לחברה ולמדינה הם תורמים
שלא רק נשב בסלון ונקטר
שאי אפשר לחיות כאן יותר
אלא שכל אחד מאיתנו יעשה מאמצים
להפוך את החיים פה למה שאנחנו רוצים
אם לא נחפש תמיד מי אשם ברעה
אלא נביט מעת לעת גם בדיוקננו במראה
אם התקשורת תמצא מקום ראוי גם על החיובי לכתוב
נבין שאפשר להשיג כותרות גם כשעושים טוב
אם נאמין זה בזה ואחד את השני נעודד
ולא נעלוץ רק משמחה לאיד
אם נעשה כל זאת ואף למעלה מכך
תהיה לנו שנה טובה יותר בהכרח
מאחל לכולנו שנדע בשנה הבאה
רק ימים טובים, בריאים ומאושרים ….

שנה טובה 🍎🍯🍎🍯

אריאלי ברק
ארגון מדבירי מזיקים בישראל